page_banner

Önüm habarlary

Önüm habarlary

 • Polietilen ýel geçirmeýän tor “bulut depesini” goraýar

  18-nji fewralda erkin görnüşli lykiada typmak boýunça aýal-gyzlaryň U görnüşindäki meýdan finalynda Gu Ailing öňki iki bökmekde ortaça 90 utuk toplady, çempionaty wagtyndan öň gulplady we Hytaýyň sport delegasiýasy üçin sekizinji altyn medal gazandy.Genting ly Skia toplumynda dokuz sany gar ...
  Koprak oka
 • Mata mata öndürmek ýörelgesi

  Mata matalaryny öndürmek ýörelgesi Makalanyň belligi: Meşeli mata 1. Meşeli mata, mesh görnüşli deşikleri bolan matany aňladýar.Dürli çylşyrymly suratlary dokap bilýän ak dokma ýa-da ýüplük bilen boýalan dokma, şeýle hem quakkard bar ...
  Koprak oka
 • Tor mata bilen guşuň göz mata arasynda näme tapawut bar?

  Tor mata bilen guşuň göz mata arasynda näme tapawut bar?1. Tor mata näme?Umumy dokma formasyna forma diýilýär, formada agardylan köýnek, ýörite ak köýnek, nepis ak reňkli forma bar ...
  Koprak oka
 • Näme üçin matalar sarp edijilerde beýle meşhur?

  Näme üçin matalar sarp edijilerde beýle meşhur?Aýratynlyklary 1. Dowamly temperatura, dem alýan, suw geçiriji 2. oryat, çeýeligi, bufer goragy 3. Lighteňil tekstura, ýuwmak aňsat, çalt guratmak 4 ...
  Koprak oka
 • Balyk torlary barada bilim

  Balykçylyk torlary baradaky bilim Deňiz kenaryndakylaryň hemmesi balyk torlaryny gördi.Haçan-da başga adamlaryň oturgyçlarda oturandygyny we konsentrasiýa bilen torlary dokaýanyny görenimizde, dürli nagyşly we tapawutly balykçylyk torlaryny görenimizde ...
  Koprak oka