page_banner

önümleri

 • Shade sail for entertainment venues, parking lots, courtyards, etc

  Güýmenje meýdançalary, awtoulag duralgalary, howlular we ş.m.

  Bu HDPE materialyndan dokalan kölegeli ýelkeniň täze görnüşi.Açyk ssenariýalaryň giň topary üçin amatly, açyk meýdanda ulanmak üçin amatly.Howlular, balkonlar, baglar, howuzlar, restoranlar, söwda merkezleri, myhmanhanalar, plýaacheslar we çöl, söwda merkezleri, awtoulag duralgalary, magdanlar, jemgyýetçilik merkezleri, çagalar merkezleri, gurluşyk meýdançalary, mekdepler, açyk meýdançalar we sport meýdançalary we ş.m. Täze anti-UV prosesi arkaly bu önümiň UV garşy derejesi 95% -e ýetip biler.Mundan başga-da, önümimiziň ýeňilligini hakykatdanam duýup bilersiňiz we ulanmak has aňsat bolar ýaly, önümimizde agramyny ep-esli azaldýan aýratyn bir proses bar.

 • High quality constant temperature aluminum shade net

  Qualityokary hilli hemişelik temperatura alýumin kölegeli tor

  Alýumin güneşli tor, ösümlikleriň ösmegine kömek edýän ýagtylygyň intensiwligini peseldip biler;temperaturany peseltmek;bugarmagy saklaýar;mör-möjeklerden we kesellerden gaça duruň.Yssy gündiz, güýçli ýagtylygy netijeli görkezip biler, teplisa girýän aşa ýagtylygy azaldyp, temperaturany peseldip biler.Kölegeli torlar üçin ýa-da teplisalaryň daşynda.Güýçli dartyş güýji bar.Içerde hem ulanylyp bilner.Houseyladyşhanadaky teplisa gijelerine pes bolanda, alýumin folga infragyzyl şöhleleriň gaçmagyny görkezip biler, şeýlelik bilen ýylylygy içerde saklap we ýylylyk izolýasiýa täsirini oýnap biler.

 • Sunshade net UV protection for greenhouse planting

  Parnik ekmek üçin güneşli net UV goragy

  Kölegeli tor ýaşyl PE tor, teplisa kölegeli tor, bag tor, kölegeli mata we ş.m. hem bellidir. Zawod bilen üpjün edilýän gün şöhlesi, UV stabilizatorlary we antioksidantlar bilen ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) materialdan ýasalýar.Zäherli däl, ekologiýa taýdan arassa, gün şöhlesini we ultramelewşe şöhlelerini bloklaň, uzak ömri, ýumşak material, ulanmak aňsat.